Газета "Міёрская даўніна" 
Выданне рады музеяў ДУА“Міёрская ДАСШ №3",  гуртка "Арганаўты мінулага"

 
Міёрская даўніна  № 25 студзень, 2013